ජීවනෝපාය ජීවනාලිය කරගැනීම
Tue 25 April 2017

ගොඩදෙනෙක් "රාජකාරිය දේවකාරිය" කරගෙන තියෙනවනෙ. මාත් ඒ වගේ කෙනෙක්. ජීවිතේ මොන මොන කරදර තිබුනත් මාසෙ අන්තිමට පඩිය හරි හම්බවෙනවනෙ කියාගෙන …

...
Thu 15 December 2016

විපතෙහි සැපතෙහි

නොසැළෙයි නොතැවෙයි

අටලෝ දම හුරු හෙළයා

දෙසැම්බර්
Sun 04 December 2016

ලියන්නද දේවල් නැත්තෙ, ලියන්න වචනනම් ගලන්නෙ හැබැයි ඉඩෝරෙට වතුර කැපුවාම කරාමෙන් එන වතුර බින්දු වගේ.

ගියමාසෙ මම ලිව්වෙ design හුට පටයක් ගැන. එව …

අභය ලිබ්රේ වලට මාරු වීම
Sat 15 October 2016

Abhaya Libre

දැං මේ බ්ලොග් එකේ අන්තර්ගතයට (සිංහල හා ලතින් අකුරු සඳහා) සම්පූර්ණයෙන්ම යොදාගන්නෙ අභය ලිබ්රේ අකුරු මුහුණතයි. ප්‍රවීන අකුරු මෝස්තර නිර්මාණ ශිල …

Quick poster I'd probably regret later
Wed 24 August 2016

Sapiosexual

Quick, dirty, and thrown together in a couple of minutes. NOT aimed at anyone or any gender, okay? 😜

Brain vector by Clockwise, via Noun Project.


Built using Pelican.