දෙසැම්බර්

ලියන්නද දේවල් නැත්තෙ, ලියන්න වචනනම් ගලන්නෙ හැබැයි ඉඩෝරෙට වතුර කැපුවාම කරාමෙන් එන වතුර බින්දු වගේ.

ගියමාසෙ මම ලිව්වෙ design හුට පටයක් ගැන. එව්වනම් මොනාහරි කොරල ගොඩදාගන්න බැරියැ. 'ඒ සිඟිති ප්‍රශ්න ආයෙ දීපන්' කියල හිතෙනව මේ දවස් වල සීන් දැක්කහම.

තමන් බොහොම අමාරුවෙන්, අවුරුදු ගානක් කැප කරල හදාගත්ත වටිනා බෙහෙත් ගහක් අවිදිමත් ඉදිකිරීමක් කරද්දි උගුල්ලලා දැම්මොත් දැනෙන්නෙ කොහොම වේදනාවක්ද? දුකක්ද?

අර ගියපාර කිව්ව වගේ කිසිදෙයක් 'මමය මාගේය' කියල අල්ලගත්තොත් හැමදාටම ලෝකෙත් එක්ක ඕව ගැන කෙලගැනිලි.

ඉතිං අතෑරපං.

නැත්තං 'දුක යනු...' කියල මීම් හද හද ඉන්න තමයි වෙන්නෙ. :P

මහනුවර වැල් බෝධිය


Built using Pelican.